ENIC.cz

Obchodujeme s elektřinou a plynem

Nabízíme komplexní zajištění výběru dodavatele silové elektřiny a plynu (zpracování poptávky, oslovení vhodných obchodníků, vyhodnocení nabídek, návrh řešení) pro firemní klientelu.

Zajištění internetové aukce nákupu silové elektřiny a plynu. Zajištění veřejných zakázek dle zákona (příprava zadávací dokumentace, uveřejnění a průběžná správa zakázky, otevírání obálek a vyhodnocení, veškerá právní podpora). Realizaci změny dodavatele (příprava smluv s novým obchodníkem, zajištění smlouvy o připojení se stávajícím distributorem, registrace u Operátora trhu s elektřinou).

Realizace smluveného kontraktu (sjednávání odběrových diagramů, korekce rezervované kapacity, komunikace s obchodníkem, distributorem, Operátorem trhu s elektřinou a Energetickým regulačním úřadem).

Provoz lokálních distribučních soustav (LDS)

Zpracování a posouzení záměru pro provoz nové LDS. Příprava a realizace licenčního řízení s Energetickým regulačním úřadem. Příprava smluv, obchodních podmínek a ceníků. Nastavení funkčního modelu správy a fakturace LDS. Kontrolní a legislativní spolupráce. Vlastní provozování LDS.

Energetické poradenství

Provozní konzultace, poradenství pro naše zákazníky.

Facility management

Kompletní správa logistických, průmyslových areálů a administrativních budov (technická správa, ostraha, úklid). Rozúčtování nákladů na veškerá média v rámci budov a areálů. Příprava rozúčtovacího modelu pro konkrétní objekt

Dobíjecí stanice pro elektromobily

Unikátní systém pro podporu světa elektromobility.

Kdo jsou naši partneři?

Nákupní, obchodní a administrativní centra, hotely, výrobní závody a mnoho dalších. Působnost naší činnosti je po celé České republice a na Slovensku.